Οι ειδικοί στα Ιταλικά από το 1999

Μάθετε Ιταλικά από το χώρο σας! Άνετα και οικονομικά!


Τηλεκπαίδευση

 Στο Κέντρο Ιταλικής Γλώσσας ΠΡΙΣΜΑ, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων κατηγοριών μαθητών αλλά και τα νέα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση, παρέχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης


Πρόκειται για έναν τρόπο μάθησης που δεν προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του καθηγητή και την ύπαρξη παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Αντίθετα ο τηλεκπαιδευτής με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιντερνετ, συνδιάσκεψη ήχου - εικόνας, μεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων κτλ), επικοινωνεί με τους τηλεκπαιδευόμενους μέσω αμφίδρομης σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας. Προσομοιώνεται, έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν το χρόνο, τον τόπο και το ρυθμό μάθησης που ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες.


Γνωρίστε την Τηλεκπαίδευση! Επικοινωνήστε μαζί μας και δοκιμάστε, χωρίς καμία δέσμευση, ένα μάθημα ΔΩΡΕΑΝ!


 
Make a Free Website with Yola.