Δίδακτρα 

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται πάντα προκαταβολικά (σε προσυμφωνημένα τακτά διαστήματα) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε μήνα ο τηλεκπαιδευόμενος λαμβάνει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το ποσό που έχει καταβάλει.


Καθορισμός διδάκτρων 

1 τηλεκπαιδευόμενος - 10  / ώρα

2 τηλεκπαιδευόμενοι - 16 / ώρα (8 έκαστος)

3 τηλεκπαιδευόμενοι - 18 / ώρα (6 έκαστος)


Γνωρίστε την Τηλεκπαίδευση! Επικοινωνήστε μαζί μας και δοκιμάστε, χωρίς καμία δέσμευση, ένα μάθημα ΔΩΡΕΑΝ!Make a Free Website with Yola.