Προετοιμασία για συμμετοχή σε εξετάσεις Γλωσσομάθειας

και πιστοποιητικά παρακολούθησης 


Οι τηλεκπαιδευόμενοι μπορούν να προετοιμαστούν για την απόκτηση Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας που χορηγούνται είτε από ιταλικούς εκπαιδευτικούς φορείς (CELI - CILS - Diploma) είτε από το Υπουργείο Παιδείας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

Μετά το πέρας του κύκλου σπουδών στους τηλεκπαιδευόμενους παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Θέματα Εξετάσεων - Past Papers
Make a Free Website with Yola.