Ανακαλύψτε τη νέα διάσταση της μάθησης και τα πλεονεκτήματά της!
 
Με την τηλεκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι αποφεύγουν τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου που απαιτείται για τις μετακινήσεις και τα έξοδα που αυτές απαιτούν. Ταυτόχρονα τους παρέχεται η ευελιξία να διαλέξουν μόνοι τους το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του μαθήματος.

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης είναι: 

Μαθητές και σπουδαστές κάθε βαθμίδας

Άτομα τα οποία λόγω υποχρεώσεων είναι αναγκασμένα να περνούν το μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας στο χώρο τους

Επαγγελματίες που επιθυμούν να μάθουν Ιταλικά για να διευρύνουν τα γνωστικά τους αντικείμενα και τις επαγγελματικές τους δυνατότητες. 

Απόφοιτοι πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περισσότερα πτυχία γλωσσομάθειας ή επιθυμούν να εμβαθύνουν στις υπάρχουσες γνώσεις.


Make a Free Website with Yola.